Home

Achtergrond

Excretiewijzer hulpmiddel voor berekening mestproductie

Mits melkveehouders dit op de voorgeschreven manier kunnen aantonen, mogen ze afwijken van de wettelijk vastgelegde excretieforfaits. Het project Koeien en Kansen, van de Animal Sciences Group van Wageningen UR, heeft hiervoor een handige berekeningstool ontwikkeld. Deze kan via de site van Koeien en Kansen gedownload worden.

In de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie’ te vinden op het LNV-loket wordt aangegeven op welke manier melkveebedrijven dit kunnen aantonen. Het project Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool genaamd de excretiewijzer.

Met de excretiewijzer kan de mestproductie van een melkveestapel worden berekend volgens de rekenregels van de handreiking. Pas nadat de eindvoorraden zijn bepaald kan de werkelijke jaarexcretie berekend worden. Verder kan de excretiewijzer melkveehouders ondersteunen bij het begroten en monitoren van de excretie. De tool kan nu ook op eigen bedrijfscomputer worden gezet en daarmee kunnen geïnteresseerde veehouders de excretiewijzer gemakkelijk actualiseren met bedrijfsinformatie die lopende het jaar beschikbaar komt. Hierdoor wordt de mestproductie beter inzichtelijk en kan de aan- of afvoer van mest beter worden gepland.

Meer informatie Download de excretiewijzer
Meer informatie Handreiking bedrijfsspecifieke excretie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.