Home

Achtergrond

Compartimentering

Nederlandse kippenmest mag even niet naar Duitsland . Pluimveehouders die zich van de afzet van pluimveemest hadden verzekerd door een akkerbouwer in Duitsland als afnemer te vinden, komen van een koude kermis thuis. De uitbraak van laagpathogene aviaire influenza gooit roet in het eten.

De kippenmest die niet naar Duitsland mag, kan wel de grens over naar België. Waarom dat verschil? Omdat Nederland met elk exportland onderhandelt over de voorwaarden waaronder producten kunnen worden uitgevoerd. De voorwaarden kunnen per exportland verschillen.

België erkent de compartimentering die Nederland heeft ingevoerd na de vogelpest van 2003, Duitsland ziet Nederland als één groot compartiment. Dat mag vreemd lijken, maar we hoeven niet zo ver terug in de tijd te gaan om te zien dat Nederland niet veel anders reageert.Toen in een Duitse deelstaat varkenspest uitbrak, bepleitte Nederland in Europees verband de export van alle varkens uit geheel Duitsland stil te leggen. Hoezo compartimentering?

Nederland, België en Duitsland hebben regelmatig overleg over de aanpak van dierziekten. En toch doet zich een ongerijmdheid voor, die zich alleen laat verklaren door landsgrenzen.
Lang leve Europa!

Foto

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.