Home

Achtergrond

Boete bij ontduiking minimumloon

Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete en een dwangsom van de Arbeidsinspectie opgelegd om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen. Dat staat in een voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De uitbreiding van bevoegdheden van de inspectiedienst acht het kabinet nodig om te voorkomen dat het vrij verkeer van werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen, dat per 1 januari wordt ingevoerd, leidt tot oneerlijke concurrentie.

De boete per onbetaalde werknemer bedraagt maximaal 6.700 euro. Dit hangt af van de mate van ontduiking. Werknemers die minder dan het minimumloon krijgen betaald kunnen ook naar de rechter kunnen stappen. Met dit voorstel kan ook de Arbeidsinspectie ingrijpen.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van SZW

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.