Home

Achtergrond

Bedrijfstoeslagen sterker koppelen aan maatschappelijke rol sector

Het kabinet gaat mee in het advies van de Raad van het Landelijke Gebied (RLG) om bedrijfstoeslagen voor de landbouw op termijn sterker te koppelen aan de maatschappelijke rol van de sector. Dat schrijft minister Veerman van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de raad ligt verder bij de verdeling van collectieve middelen in het landelijk gebied de nadruk teveel op economische ontwikkeling en te weinig op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Het rapport van RLG heeft de titel: Kies positie in Transitie meegekregen. Het kabinet verwacht dat het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) transities in het landelijk gebied kan bewerkstelligen. Landbouwbedrijven die niet aan de wereldmarktcondities voldoen kunnen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het landbouwbeleid zal hier in de toekomst steeds meer aan gerelateerd zijn.

In het Europese landbouwbeleid wordt de prijssteun overigens al afgebouwd en vervangen door inkomensondersteuning. Net als de raad acht het kabinet een verdere verschuiving van het markt- en prijsbeleid naar plattelandsbeleid in het gemeenschappelijk landbouwbeleid op termijn ook wenselijk. Zolang dit niet tot een toename van de uitgaven leidt.

De introductie van de catalogus groene diensten moet bij lagere overheden de onduidelijkheid rond toelaatbare staatssteunmaatregelen zoveel mogelijk wegnemen. Tot slot zegt het kabinet toe de potenties van het grondbeleid te bezien, te starten met het zoeken naar mogelijkheden voor de bekostiging van investeringen en duurzaam beheer.

Meer informatie Kabinetsreactie op het RLG-advies 'Kies Positie in Transitie'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.