Home

Achtergrond

Afwijkende 10-maandenperiode doorgeven

Om toeslagrechten te kunnen verzilveren moet landbouwgrond tien maanden aaneengesloten in gebruik zijn. Standaard loop de periode van 1 januari tot 1 november. Maar die mag afwijken, hiervoor moet wel een aanvraag worden ingediend.

Voor het subsidiejaar 2007 kan een andere 10-maandenperiode worden gehanteerd. Dat moet dan wel aan Dienst Regelingen worden doorgeven. Dit moet voor 31 augustus 2006 met een formulier worden doorgeven. De ingangsdatum van de afwijkende 10-maandenperiode moet liggen tussen 1 september 2006 en 30 april 2007. De afwijkende datum geldt voor álle percelen die een agrariër in gebruik heeft.

Voorbeeld
Een veehouder pacht jaarlijks van een natuurbeheerorganisatie een perceel grasland en wil dit perceel gebruiken voor het verzilveren van toeslagrechten. Het pachtcontract gaat in per 1 april 2007 en loopt af op 1 november 2007. Dit perceel kan niet gebruikt worden voor het verzilveren van toeslagrechten omdat het niet tien maanden in gebruik is.

Oplossing 1:
Regel met de verpachter dat het perceel vanaf 1 januari 2007 wordt gepacht, dan kan het wel. Zorg er ook voor dat de overeenkomst op die datum staat.

Oplossing 2:
Regel met de verpachter dat het perceel tot 1 februari 2008 wordt gepacht, en vraag bij Dienst Regelingen een afwijkende 10-maandenperiode aan met als ingangsdatum 1 april 2007.

Meer informatie Het LNV-loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.