Home

Achtergrond

Abnormaal fosfaatgehalte leidt tot verplichte forfaitaire minasaangifte

Afwijkende fosfaat en stikstofgehaltes in mestmonsters hadden moeten leiden tot forfaitaire aangifte. Dit besliste onlangs de Rechtbank Arnhem. Analyseresultaten kunnen niet gebruikt worden voor het bepalen van de fosfaatheffing.

Een agrariër voert op zijn bedrijf een hoeveelheid pluimvee mest aan. Deze wordt bemonsterd en direct op het land uitgereden. Na analyse blijkt de verhouding fosfaat:stikstof 2:1 te zijn. De normale verhouding fosfaat:stikstof is 2:4,5. Het gehalte fosfaat in de mest is meer dan vier maal zo hoog. Nieuwe monstername is niet mogelijk, omdat de mest al op het land is uitgereden. Heranalyse van het monster is ook niet mogelijk, omdat het monster al is weggegooid.

Nu het gehalte fosfaat zo hoog is, verzoekt de agrariër Dienst Regelingen dit monster niet verfijnd mee te nemen in zijn Minasaangifte, maar forfaitair. Volgens Dienst Regelingen is dat niet mogelijk, omdat monstername volgens wettelijke regels heeft plaatsgevonden. Ook is niet tijdig heranalyse aangevraagd. Volgens Dienstregelingen had de agrariër kunnen wachten met uitrijden van de mest tot na de analyse. Bij afwijkende normen had hij een nieuwe analyse kunnen aanvragen.

De rechtbank gaat niet mee in de redenering van Dienst Regelingen. De analyseresultaten geven zelfs niet bij benadering de juiste verhouding fosfaat: stikstof. Daarom kunnen deze resultaten niet als uitgangspunt gelden voor de fosfaatheffing. Dienst Regelingen heeft ter zitting aangegeven dat een mogelijke oorzaak van de afwijkende resultaten gezocht moet worden bij bemonstering van de mest. Dit vindt de rechtbank niet onwaarschijnlijk gezien de parlementaire geschiedenis over de Minas.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.