Home

Achtergrond

Aanvullende eis vrijstelling overdrachtsbelasting

Om voor vrijstelling van de overdrachtbelasting in aanmerking te komen moet de grond tien jaar na overdracht gebruikt blijven worden als landbouwgrond. Deze aanvullende eis stelt minister Zalm in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Werken aan winst.

Een groot gedeelte van de vrijstellingen voor verkrijging van landbouwgrond vervalt hiermee. Behalve die waarbij naast grond ook gebouwen betrokken zijn, bijvoorbeeld bij ruilverkaveling of herinrichting.

De voorwaarde is bedoeld om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling te voorkomen. De ontheffing geldt ook bij verkoop binnen tien jaar, als de koper de grond blijft gebruiken voor landbouwdoeleinden. Ook verpachten als landbouwgrond is daarbij mogelijk.

De vrijstelling van de overdrachtsbelasting is één van de maatregelen waarmee het kabinet de landbouwsector wil compenseren voor de beperking van de afschrijfmogelijkheden op gebouwen.

Deze beperking zal niet van toepassing zijn op de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL) in gebouwen. Verder zal de milieu-investeringsaftrek worden uitgebreid met dierenwelzijn- en plattelandsinvesteringen en worden de aftrekpercentages verhoogd.

De beperking van de afschrijving op gebouwen wordt verduidelijkt wat betreft de relatie met de werktuigenvrijstelling in de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) en wat betreft de afwaardering van een gebouw tot de lagere bedrijfswaarde. In verband hiermee volgt een wijziging in de Algemene wet inzake rijksbelastingen ingeval van herziening van de WOZ-beschikking (de waarde van de onroerende zaak zoals de gemeente deze heeft getaxeerd).

Lees ook Vrijstelling overdrachtsbelasting landbouwgrond

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.