Home

Achtergrond

10 miljoen euro voor investeringen van jonge agrariërs

Jonge boeren kunnen van 1 september tot en met 25 september 2006 bij Dienst Regelingen (DR) subsidie aanvragen voor investeringen in hun bedrijf. Voor deze regeling is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft DR bekend gemaakt.

Vorig jaar was er nog 15 miljoen euro voor deze regeling beschikbaar. Er kwamen toen 1450 aanvragen binnen en daarvan werden er 840 gehonoreerd. Het beschikbare bedrag voor dit jaar is opgebouwd uit een nationaal en een regionaal budget. Het nationale budget is 5 miljoen euro en alleen de provincies Groningen en Friesland hebben hun budget niet verhoogd.

Het subsidiebedrag per aanvrager bedraagt maximaal 20.000 euro. Bij overschrijding van het subsidieplafond gaat de verlening volgens een rangschikking. Deze rangschikking wordt door een notaris bepaald volgens loting.

Voor de regeling komen alleen agrariërs die jonger zijn dan 40 jaar en die maximaal drie jaar een bedrijf in bezit hebben of pachten in aanmerking. De lening voor de investering moet bovendien worden afgesloten bij een erkende bankstelling, er mag geen andere subsidie voor de investering worden gebruikt en het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan 60 procent van de fiscale balanswaarde.

Daarnaast mogen er nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de investering of lening en is het bedrijf van de aanvrager een levensvatbaar bedrijf. Tot slot moet uit de opleiding of de praktijkervaring van de aanvrager blijken dat het gaat om een vakbekwaam persoon.

Bij de aanvraag moet een kopie van de notariële akte worden meegestuurd om te bewijzen dat het de aanvrager korter dan drie jaar is gevestigd. Als bewijs van overdracht kan ook een kopie van een bij de Grondkamer geregistreerd pachtcontract worden meegestuurd. Ook moet er een bankverklaring worden opgestuurd voorzien van een stempel van de bank en een handtekening.

Meer informatie Website LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.