Home

Achtergrond

Vragen en antwoorden fiscus rondom heretikettering agrarische bedrijfswoning

In zijn besluit van 8 maart 2006 geeft de Staatsecretaris van Financiën boeren en tuinders nog eenmaal de kans om gebruik te maken van de landbouwvrijstelling op de ondergrond van de bedrijfswoning. In de werkafspraak van 16 mei 2006 hebben de VLB en de Belastingdienst werkafspraken gemaakt om de werkzaamheden rondom deze eenmalige mogelijkheid in goede banen te leiden. In de vragen- en antwoordenserie van 5 juli 2006 geeft de belastingdienst antwoorden op 62 vragen rondom de heretikettering van de agrarische bedrijfswoning.

De eenmalige mogelijkheid voor boeren en tuinders om de bedrijfswoning van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen over te hevelen houdt de gemoederen dit jaar al geruime tijd bezig. Na de bekendmaking van het besluit van 8 maart 2006 en de daaropvolgende werkafspraak van 16 mei 2006 zijn er nog veel vragen uit de praktijk opgekomen. De VLB heeft middels een vraag- en antwoordenreeks 52 praktijkvragen beantwoord. Zie hiervoor het artikel van Sylvester Schenk in Agro-count van 6 juni.

De belastingdienst heeft ook zeer veel vragen rondom het besluit en de werkafspraak gekregen. Deze vragen zijn afkomstig van (agrarisch georiënteerde) belastingconsulenten en hun organisaties en van medewerkers van de belastingdienst. Het betreft in totaal 62 vragen die zoveel mogelijk per onderwerp gerangschikt zijn. De vragen zijn gerangschikt naar de volgende onderwerpen:

  • Wat kan er geheretiketteerd worden?;
  • Vaststellingsovereenkomsten;
  • Besluit 8 maart 2006;
  • Werkafspraak;
  • Procedure EHRM;
  • Lijst contactpersonen;

Niet alle vragen kunnen echter op dit moment al beantwoord worden. Over een aantal onderwerpen wordt momenteel intern bij de Belastingdienst nog verder overlegd. Vandaar dat de vraag- en antwoordenversie van 5 juli 2006 in een later stadium zal worden opgevolgd door een tweede versie. Het overgrote deel van de vragen is echter al wel beantwoord.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Meer informatie De 62 vragen en antwoorden
Lees ook Vragen en antwoorden VLB over besluit ondergrond woning en landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.