Home

Achtergrond

Toeslagrechten vrijgesteld van BTW

Ondernemers die toeslagrechten overdragen zijn hierover geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd. De Belastingdienst ziet de toeslagrechten niet als vergoeding voor een prestatie van de betrokken boeren, omdat de (milieu-)voorwaarden waaraan zij moeten voldoen (cross compliance) erg algemeen zijn.

De ficus ziet de bedrijfstoeslagrechten als ´vorderingsrechten´, zodat bij de overdracht van die rechten geen heffing wordt opgelegd. Bij overdracht van andere rechten zoals melkquotum, mestproductierechten en bietenquota, moet wel BTW worden afgedragen. Daarbij is namelijk volgens de Belastingdienst wél sprake van een dienst. In dat geval geldt daarom het algemene BTW-tarief van 19 procent. Degene die rechten overdraagt moet BTW in rekening brengen en deze afdragen aan de Belastingdienst.

Voor de exploitatie van melkquotum (bijvoorbeeld verhuur) is daarnaast een overgangsregeling opgesteld, mede gelet op de voorziene beëindiging van de Regeling superheffing en melkpremie. Tot 1 april 2010 hoeft hierover geen BTW betaald te worden.

Meer informatie Omzetbelasting, besluit landbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.