Home

Achtergrond

Toekenning toeslagrechten uiterlijk half september

Dienst Regelingen (DR) streeft ernaar de beschikking met de definitieve toekenning van de toeslagrechten uiterlijk eind augustus aan de meeste boeren te hebben toegezonden. Voor probleemgevallen is er twee weken uitloop. De uitbetaling van alle toeslagrechten vindt in december plaats.

Brussel hanteert 15 augustus als einddatum voor toekenning van de rechten, maar dat is volgens de uitvoerende instantie van het ministerie van Landbouw geen bindende datum. Eind juni zijn de eerste beschikkingen al aan boeren toegezonden. Inmiddels zijn er bijna 30.000 van de in totaal 80.000 verstuurd.

De grootste problemen worden verwacht met twee groepen aanvragers. Allereerst zijn dat bedrijven met veranderingen in de bedrijfscultuur als fusie of splitsing. Daarnaast gaat het om bedrijven die in aanmerking komen voor suikercompensatie, maar nog niet hebben gereageerd op het verzoek gegevens te bevestigen. Van deze groep zijn nog elk 1500 aanvragen in behandeling.

Boeren hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking. Dat kan ook elektronisch. DR neemt vervolgens binnen tien dagen contact op. Afhandeling van het bezwaar gebeurt binnen tien weken. Tot nu zijn er zes bezwaren bij DR binnengekomen.

Lees ook Toeslagrechten vrijgesteld van BTW
Lees ook Toeslagrechten na vaststelling over te dragen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.