Home

Achtergrond

Toch al nieuwe stankwet veehouderij

De nieuwe stankwet voor veehouderij is alsnog door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet geeft boeren meer mogelijkheden tot uitbreiding en dat betekent dus een verminderde bescherming van burgerwoningen nabij veestallen tegen stankhinder. Daarnaast worden sport- en recreatieterreinen niet langer als stankgevoelig aangemerkt.

De stemming had plaats niet lang nadat het derde kabinet Balkenende een feit was. Staatssecretaris Van Geel van Milieu had overigens al met de CDA en de VVD overeenstemming bereikt over de inhoud van de wet. Deze zagen af van hun voornemen om de stanknormen over de hele linie vors te versoepelen.

Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, dan treedt de stankwet in 2007 in werking. Van Geel heeft aangekondigd nu ook haast te willen maken met de nieuwe ammoniakwet voor de veehouderij. Deze wet is gunstig voor de boeren omdat hij minder natuur beschermt tegen de uitstoot van ammoniak.

Een amendement van SGP voorman Bas van der Vlies zorgde ervoor dat alleen bewoonde en in gebruik zijnde gebouwen als stankgevoelig mogen worden aangemerkt. Daardoor is het makkelijker voor boeren om uit te breiden nabij sport- en recreatiegebieden. Ook het aanleggen van dit soort terreinen in agrarische gebieden is volgens deze nieuwe wet eenvoudiger.

Lees ook Definities geurwet aangescherpt
Lees ook Moeilijk te zeggen of nieuwe stankwet soepeler is

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.