Home

Achtergrond

Pachtrecht is bij staking naar privé gegaan, later behaald voordeel niet belast

Na staking van de onderneming blijft de ex-veehouder het land pachten. Op een gegeven moment kan hij de grond in eigendom verwerven. Belast pachtersvoordeel vindt de inspecteur. Privé vermogen zegt de ex-veehouder en ook het Hof Leeuwarden.

Een veehouder exploiteert met zijn vader een agrarische onderneming. Sinds 1956 pachtte de vader een stuk land. Op 7 april 1999 komt belanghebbende met verpachter overeen hij het land mag pachten. Per 30 april 1999 staken zowel belanghebbende als zijn vader hun onderneming. De inmiddels ex-veehouder blijft het land gebruiken voor het houden van paarden en betaalt daarvoor de oude pachtprijs. Hij krijgt op 3 december 1999 het voorstel het land te kopen, waarop hij op 3 mei 2000 het land koopt voor een prijs van ruim € 68.000, zijnde de taxatiewaarde voor verpacht land.

Het gaat er nu om of de ex-veehouder in het jaar 2000 een te belasten pachtersvoordeel heeft behaald. Volgens het hof verwierf hij op 7 april 1999 een pachtrecht dat tot zijn ondernemingsvermogen ging behoren. Anders dan de inspecteur meent is dit pachtrecht bij de staking op 30 april 1999 naar het privé-vermogen gegaan, nu niet aannemelijk is geworden dat hij ten tijde van de staking verwachtte of redelijkerwijs kon verwachten dat de verpachter hem naderhand in de gelegenheid zou stellen, met een beroep op zijn voorkeursrecht als pachter, de gepachte grond te kopen. De ex-veehouder wordt in het gelijk gesteld en er is dus geen sprake van pachtersvoordeel.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.