Home

Achtergrond

Non-food graantelers mogen door droogte lagere opbrengst afleveren

Telers die graan telen als non food gewas of als energiegewas en daarvoor een verwerkingscontract hebben afgesloten, moeten een vastgestelde referentieopbrengst leveren. Als gevolg van de droogte wordt er een lagere graanoogst verwacht. Dienst Regelingen gaat daarom akkoord met een opbrengst die lager is dan de referentieopbrengst.

Dat kan als er aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:
1. Een werkelijke opbrengst van ten minste 90% wordt in ieder geval geaccepteerd.
2. Verwacht de teler dat hij minder dan 90% van de referentieopbrengst kan leveren, dan kan hij dit bij Dienst Regelingen melden en aantonen met een taxatierapport.

Een erkend taxateur moet de taxatie doen. In dat geval wordt de geschatte opbrengst geaccepteerd. De taxatie moet wel gebeuren vóór de oogst van het perceel. Het taxatierapport moet bij voorkeur worden opgestuurd met de ‘Verklaring van overname’.

De referentieopbrengst voor 2006 is vastgesteld op 8930 kg per ha voor kleigronden en 6590 kg per ha voor overige gronden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.