Home

Achtergrond

Melkprijs tot 2010 geschat op €31,02 per 100 kilo melk

Voor 2006 wordt de melkprijs geschat op €29,84. Inclusief een melkpremie van €3,41 is dat een nettoprijs van €33,25 per 100 kilo melk. Dat blijkt uit het overleg prijsindicaties melkveehouderij waarin diverse partijen uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen vaststellen.

De melkprijs zal in 2007 dalen naar €29,01 en daarna naar €28,80. Er van uitgaande dat de bedrijfstoeslag dezelfde waarde heeft dan de huidige melkpremie, komt de gemiddelde netto melkprijs tussen 2006 en 2010 uit op €31,02 per 100 kilo melk. De ingeschatte melkprijs is een prijs van 100 kilo inclusief BTW, toeslagen en nabetalingen voor een bedrijf dat jaarlijks 450.000 kilo melk levert met 4,43 procent vet en 3,47 procent eiwit.

De komende vijf jaar wordt een jaarlijkse verlaging van de uitbetalingsprijs voor vet en eiwit voorzien. Deze verlaging is gebaseerd op de jaarlijkse daling van de interventieprijs voor boter en mager melkpoeder. Vervolgens is geschat dat in de vetprijs 66,7 procent en in de eiwitprijs 50 procent van de verlaagde interventieprijzen tot uitdrukking komt in de vet- en eiwit uitbetalingsprijs.

Voor uitstoot van gebruiksvee op een melkveebedrijf gelden de volgende uitgangspunten:
Stierkalf (nuka) €135
Vaarskalf (nuka) €80
Vaarskalf 1 jaar €450
Drachtige pink 2 jaar €950
Drachtige koe, niet melkgevend €1.000
Melkgevende vaars €925
Melkgevende koe €1.050

Voor slachtvee worden de volgende prijzen aangehouden:
Pink 2 jaar voor slacht (O3) €500
Slachtkoe, worstkoe (P-kwaliteit) €425
Slachtkoe, afgemest (O3-kwaliteit) €615
Gemiddelde slachtkoe (55% worstkoe en 45% afgemest) €510

De afzetkosten van mest zijn niet in het saldo opgenomen, maar is wel een post om rekening mee te houden in begrotingen. Op basis van de genoemde uitgangspunten is de begrotingsnorm voor kosten voor mestafzet voor lange transportafstanden op €15,00 per kuub gesteld inclusief de kosten voor mestafzetovereenkomsten, mestbewerking, tussenopslag, rechten en bemonstering. De prijs voor mestafzet op korte afstand van het bedrijf is €10,00 per kuub. De post mestafzet kan van bedrijf tot bedrijf zeer sterk verschillen en moet daarom regio- en bedrijfsspecifiek worden begroot.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.