Home

Achtergrond

Meer aandacht voor overgangsrecht

Er moet bij de totstandkoming van nieuwe wetten meer aandacht worden besteed aan overgangsbepalingen. Er is namelijk te vaak sprake van gebreken, onduidelijkheden en leemtes in het overgangsrecht en daar hebben rechters en ook andere partijen last van. Dat schrijft de Raad van State aan minister Donner van Justitie.

Overgangsrecht is het recht dat geldt in de overgang van oude naar nieuwe wetgeving. Rechters worden vaak geconfronteerd met problemen met dit overgangsrecht. Dit leidt niet alleen tot rechtsonzekerheid, maar ook tot veel ergernis en onbegrip bij uitvoeringsinstanties en andere betrokkenen.

Er zijn volgens de Raad van State verschillende oorzaken te noemen voor het gebrekkige overgangsrecht. Ten eerste gaat de meeste aandacht uit naar het nieuwe recht en wordt de vraag of er overgangsrecht nodig is pas later gesteld. Ten tweede wordt overgangsrecht politiek en beleidsmatig als oninteressant aangemerkt en tot slot is het vaak gewoon heel moeilijk te maken.

De Raad van State adviseert nu wetgevingsprojecten zo in te richten dat het overgangsrecht in alle stadia van het wetgevingsproces specifieke aandacht krijgt. Minister Donner is zich van de problematiek bewust. Hij heeft daarom het Kenniscentrum Wetgeving gevraagd een stappenplan te maken dat wetgevingsjuristen moet helpen bij het maken van overgangsrecht. De minister nodigt de Raad van State uit om ook input te leveren voor dit nieuwe kennissysteem.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.