Home

Achtergrond

Koppeling slachtpremie aan productie blijft bestaan

De slachtpremie voor volwassen runderen blijft dit jaar nog gekoppeld aan de productie, het aantal dieren wat men laat slachten of exporteert. Het extra bedrag voor dieren ouder dan 15 maanden, de nationale enveloppe, wordt wel ontkoppeld van de productie en verwerkt in de bedrijfstoeslag. Dat heeft Dienst Regelingen bekend gemaakt.

Sinds de invoering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2006 zijn de meeste subsidieregelingen niet meer gekoppeld aan de productie. Agrarische ondernemers krijgen tegenwoordig een bedrijfstoeslag gebaseerd op de gemiddelde productie van hun bedrijf in de periode 2000-2002.

Op het ontvangen subsidiebedrag wordt een bedrag ingehouden voor plattelandsontwikkeling en extra steun aan ondernemers. Boeren die hiervoor in aanmerking komen krijgen daarover na 1 augustus bericht van Dienst Regelingen. De steun wordt vervolgens automatisch uitbetaald.

Deelnemers aan de slachtpremie volwassen runderen moeten hun exportaanvragen voor 2006 binnen zes maanden na de datum van slacht of de datum van uitvoer inleveren bij Dienst Regelingen. Wie runderen binnen de Europese Unie (buiten Nederland) levend exporteert kan slachtpremie aanvragen. Als sprake is van export buiten de EU moet ook een exportbewijs worden meegestuurd. Zo’n bewijs wordt afgegeven als de exporteur restitutie aanvraagt.

Meer informatie Website LNV-Loket waar formulier voor export/buitenlandse slacht kan worden aangevraagd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.