Home

Achtergrond

Betere taakverdeling inspectiediensten

De Algemene Inspectiedienst (AID) en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) hebben afspraken gemaakt over verdere samenwerking en een duidelijkere taakverdeling op het gebied van dierenwelzijn. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat beide instanties voor dezelfde controle bij de veehouders komen.

Het komt er in het kort op neer dat de AID vaker en de LID minder vaak op het boerenerf zal verschijnen. De AID heeft in de eerste plaats het toezicht op landbouwhuisdieren zoals koeien en varkens, de LID ziet toe op gezelschapsdieren als honden en katten. Daarnaast vervullen AID en LID voor elkaar een achtervangfunctie indien één van beide diensten onvoldoende menskracht heeft, of wanneer behoefte is aan assistentie of ondersteuning.

Verder kan de LID tijdens dierziektecrises reguliere taken van de AID overnemen die als gevolg van de crisis blijven liggen. Beide organisaties zijn tot slot aangewezen als toezichthouder op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de daarop gebaseerde regelgeving.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.