Home

Achtergrond

25,2 miljoen euro subsidie voor ganzenbeheer

De subsidie voor boeren die hun areaal beschikbaar stellen als foerageergebied voor ganzen bedraagt dit jaar 25,2 miljoen euro. Dat heeft minister Veerman van Landbouw bekend gemaakt. De Europese Commissie is akkoord gegaan met de wijziging van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) waarin nu ganzenpakketten zijn opgenomen.

Het beschikbare bedrag wordt voor zes jaar verstrekt. Voor de pakketten grasgroenbemester en grasgroenbemester maisland voor ganzen geldt een bedrag van 252 euro per hectare. Voor grasland is dat 102 euro per hectare vermeerderd met een bedrag wat afhankelijk is van de inkomstenderving. De beheerbijdrage mag niet hoger zijn dan 241,33 euro.

Voor bouwland voor overwinterende ganzen krijgen boeren minimaal 48 euro per hectare. Afhankelijk van de inschatting van de schade door het Faunafonds kan dit bedrag oplopen tot 390 euro.

Het beschikbare bedrag voor functieverandering via de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) heeft Veerman ook fors verhoogd. In plaats van 100 miljoen is nu 152 miljoen euro beschikbaar.

Voor gronden die vallen onder de ruilverkaveling Lage Maaskant heeft Veerman een bedrag binnen de San gereserveerd van 1,6 miljoen euro. Dit omdat tijdens de vorige aanvraagperiode nog geen duidelijkheid bestond over het plan van toetreding. Aanvragen voor de genoemde subsidies kunnen tot en met 27 juli 2006 worden ingediend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.