Home

Achtergrond

Vragen en antwoorden VLB over besluit ondergrond woning en landbouwvrijstelling

Het Besluit van 8 maart over de ondergrond van de woning en de landbouwvrijstelling heeft duidelijkheid gebracht, maar er zijn nog veel vragen open blijven staan. Door de VLB zijn 52 vragen verzameld. Deze vragen zijn door leden van de VLB gesteld, en vervolgens door de bij de onderhandelingen betrokken werkgroep van de VLB beantwoord. Daarna zijn deze vragen en antwoorden doorgespeeld aan de Belastingdienst, met het verzoek om aan te geven of men zich in de eerder gegeven antwoorden kan vinden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft 8 maart 2005 een Besluit uitgevaardigd, dat de fiscale gevolgen regelt van het overbrengen door de ondernemer van zijn bedrijfswoning (met bijbehorende ondergrond) vanuit zijn ondernemingsvermogen naar zijn privé-vermogen. Aan dit besluit is eerder in Agrocount uitgebreid aandacht besteed. Over de uitwerking van het Besluit zijn door de VLB (www.vlb.nl) en de Belastingdienst afspraken gemaakt, de zogeheten werkafspraken.

Ondernemers moeten als gevolg van deze werkafspraken vóór 1 juli 2006 beslissen of zij zich aansluiten bij deze afspraken. Plaatsing op de lijst verplicht tot weinig. Men confirmeert zich enkel aan de wijze van waardering van woning en grond. De definitieve beslissing om mee te doen blijft ook dan nog openstaan. Wie ongezellig doet, en niet met de werkafspraken meedoet moet wel zijn definitieve beslissing uiterlijk op 30 juni 2006 aan de fiscus melden.

Het gaat hier om een ingewikkelde zaak. Of meedoen verstandig is hangt van een heleboel individuele factoren af. Wat is uw inkomen, bestaat er recht op verliescompensatie, gaat u op korte termijn staken? Verder wordt de beslissing sterk bepaald door de inhoud van de werkafspraken. Gelden voor u de (veelal gunstige) normen uit de werkafspraken of moet er bij uw bedrijf getaxeerd worden?

De genoemde lijst met 52 vragen en antwoorden kunt u terugvinden op deze site. Omwille van de leesbaarheid zijn er hier drie vragen uitgepikt. Andere vragen kunnen echter – zeker in uw eigen, concrete geval – interessanter zijn. U zult er in de meeste gevallen niet aan ontkomen om de vragen integraal door te worstelen! Uit de vragen en antwoorden wordt in ieder geval duidelijk dat de werkafspraken niet slechts op één bedrijfswoning van toepassing zijn, maar ook op tweede en derde bedrijfswoningen. Het moet dan uiteraard wel gaan om ‘echte bedrijfswoningen’, woningen met een functie in het bedrijf of woningen die sinds 1986 zo’n functie in het bedrijf hebben gehad.

Verder is van belang de opvatting van de VLB over de relatie tussen geruisloze doorschuiving en de vaststellingsovereenkomst. Als ouders (met vaststellingsovereenkomst) hun onderneming geruisloos hebben doorgeschoven (meestal naar hun kind), zal dit kind zelf op de lijst geplaatst moeten worden. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is een persoonlijke zaak, die naar de mening van de VLB niet mee overgaat bij een geruisloze doorschuiving. Tenslotte een vraag naar de omvang van het bedrijf. Enkel bedrijven met een minimum grootte komen in aanmerking voor een relatief gunstige waardering. Deze grootte wordt uitgedrukt in NGE’s (Nederlandse Grootte Eenheid). Bij de vaststelling van de hoeveelheid in gebruik zijnde grond wordt gekeken naar het feitelijk gebruik. Het kan gaan om grond in eigendom, erfpacht, pacht of zelfs enkel een (persoonlijk) gebruiksrecht. Er wordt dus niet enkel gekeken naar grond in eigendom.

De lijst met vragen en antwoorden heeft – zoals gezegd – nog geen officiële status. Toch is de lijst van groot belang , al was het maar omdat de tijd inmiddels ernstig begint te dringen. Het is eerder 1 juli dan u denkt. En zoals al eerder is aangegeven: wie op 1 juli 2006 nog steeds niets heeft gedaan, valt buiten alle prijzen!

S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Lees ook De volledige lijst met vragen en antwoorden
Lees ook Ondergrond woning en landbouwvrijstelling: wat is wijsheid?
Lees ook Werkafspraken VLB en de fiscus over de agrarische bedrijfswoning

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.