Home

Achtergrond

Vervangingsreserve terecht gevormd

Het moet aannemelijk zijn dat ten tijde van de vervreemding een vervangingsvoornemen bestond, dat is uitgesteld als gevolg van de onzekere situatie in de in die periode aan de varkenssector ten grondslag liggende regelgeving. Dan is een vervangingsreserve ter zake van een verkocht mestquotum varkens/kippen terecht gevormd. Dat heeft de rechtbank van Breda bepaald.

Een veehouder oefent sinds 1994 in maatschapsverband een agrarische onderneming uit. In 1997 verkocht de maatschap een zogeheten verplaatsbare referentiehoeveelheid fosfaat varkens/kippen. De boekwinst werd toegevoegd aan de vervangingsreserve. Hiervan is extra melkquotum aangekocht en de inrichting van de varkensstal opgeknapt. Daarnaast was de boer voornemens om varkens te blijven houden, maar dan via een zogenaamd grondgebonden fosfaatquotum.

In 1997 ontving de maatschap een brief van het ministerie van Landbouw waarin beleidsvoornemens inzake de herstructurering van de varkenssector uiteen werden gezet. De veehouderij wilde naar aanleiding daarvan extra varkensrechten aanschaffen, maar wachtte daarvoor eerst het resultaat van de nieuwe wetgeving af. Die kreeg vorm in de wet Herstructurering Varkenshouderij.

Op basis van deze wetgeving kreeg de maatschap 103 varkenseenheden toebedeeld. Hiertegen werd bezwaar ingediend. Tot de verkoop van de verplaatsbare referentiehoeveelheid fosfaat hield de veehouderij namelijk 405 varkens.

Tot 1999 was er vervolgens een periode van onzekerheid omdat de nieuwe regelgeving ook voorzag in afromingspercentages en verscherpte eisen stelde aan de inrichting van de stallen. Bovendien werden er nog wijzigingen aangekondigd, wijzigingen die pas in 1999 na een uitspraak van de rechtbank van Den Bosch werden doorgevoerd.

Het feit dat de maatschap het voornemen om op enige schaal varkens te blijven houden nimmer heeft opgegeven blijkt uit het feit dat niet mee is gedaan aan de Regeling Beëindiging veehouderijtakken. De rechtbank vindt dit dan ook voldoende aannemelijk gemaakt.

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Breda

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.