Home

Achtergrond

Toeslagrechten na vaststelling over te dragen

Pas na de definitieve vaststelling door Dienst Regelingen (DR) zijn toeslagrechten weer over te dragen. Gewone en braaktoeslagrechten zijn met een subsidiale teelt te benutten. Tot en met half augustus verstuurt DR overzichten met de definitieve vaststelling van het aantal toeslagrechten en de waarde ervan.

Na vaststelling van de toeslagrechten bestaat ook nog de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. Volgens Countus accountants moet rekening gehouden worden met een 10 maanden termijn voor de grond waarover toeslagrechten kunnen worden benut. Dat betekent dat de grond minimaal 10 maanden aaneengesloten in gebruik moet zijn.

De 10 maandentermijn gaat altijd in op 1 januari en eindigt op 31 oktober in het jaar waarop de toeslagrechten worden benut. Vastleggen van de 10 maandentermijn moet voor 31 augustus 2006 gebeuren. Doorverkopen van toeslagrechten kan zonder ze te benutten. Dienst Regelingen houdt bij of elk recht tenminste éénmaal in de drie jaar is benut. Zo niet, dan vervallen ze aan de nationale reserve.

Het verkopen kan zonder of met grond, verhuren kan alleen met grond. Wil de nieuwe eigenaar ze kunnen benutten dan moet hij voor 31 maart de transactie afronden. Dit omdat de overdracht uiterlijk 6 weken voor de transactiedatum gemeld moet worden.

Bij het overdragen van braaktoeslagrechten gaat de braakverplichting mee over. Deze moeten dus eerst worden benut. Voor het verkopen van toeslagrechten zonder grond moet de eigenaar deze eerst tenminste één keer een jaar al zijn rechten voor minmaal 80 procent zelf hebben benut.

Vanaf 2007 hoort de melkpremie ook bij de bedrijfstoeslag. Dit bedrag bestaat uit de hoeveelheid referentiequotum van het bedrijf per 31 maart 2007. De melkpremie wordt verdeeld over het aantal toeslagrechten dat het bedrijf in eigendom heeft per 31 maart 2007. Als een bedrijf geen toeslagrechten heeft dan wordt de melkpremie verdeeld over de subsidiale grond die heet bedrijf in eigendom heeft.

Lees ook Ook Nederland krijgt uitstel voor inkomenstoeslag
Lees ook Gecombineerde opgave kan nog worden ingediend, maar er volgt wel een korting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.