Home

Achtergrond 267 x bekeken

Overleg provincie Overijssel en Belastingdienst over Rood voor Rood

De provincie Overijssel propageert haar Rood voor Rood regeling met veel elan. Doel van de regeling is kort gezegd het slopen van “oude” landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen in samenhang met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Om de regeling een succes te laten worden moeten er natuurlijk voldoende deelnemers aan de regeling zijn. Om zowel de Provincie als de potentiële deelnemers vooraf duidelijkheid te verschaffen over de fiscale gevolgen heeft de Belastingdienst een tweetal door de Provincie voorgelegde casusposities fiscaal uitgewerkt.

Deelname Rood voor Rood of Ruimte voor Ruimte regelingen wordt alleen serieus overwogen als een deelnemer er per saldo beter van wordt. Wat er aan het eind van de streep over blijft, wordt in grote mate beïnvloed door de belastingheffing. Het feit of het door de deelname behaalde voordeel wel of niet belast wordt (meestal tegen het tarief van 52%) is een zeer zwaarwegende factor in het afwegingsproces.

Soms wordt er wel eens simpelweg gezegd dat een deelnemer alleen over het behaalde voordeel belasting, betaald zodat door de belastingheffing slechts het voordeel kleiner wordt. Zo simpel is het echter niet. Door de werking van de landbouwvrijstelling kan er bijvoorbeeld een niet aftrekbaar verlies op de ondergrond van het erf optreden terwijl de winst die ontstaat door het “ontstaan” van een nieuwe bouwkavel volledig belast wordt. Ook is de fiscale positie van de deelnemende particulier/ex-ondernemer niet altijd even duidelijk. Wordt deze particulier op de dezelfde wijze belast als een ondernemer?

Om meer duidelijkheid te verschaffen heeft de Belastingdienst op verzoek van de Provincie Overijssel een tweetal casusposities fiscaal uitgewerkt. Het betreft enerzijds een ondernemer die de deelname aan de Rood voor Rood regeling aangrijpt om zijn onderneming te staken. Anderzijds betreft het een deelnemende particulier. De fiscale uitwerking zoals deze volgens de Belastingdienst dient te zijn, kunt u lezen in een brief welke de fiscus aan de Provincie Overijssel heeft gestuurd. Middels onderstaande link kunt u de (geanonimiseerde) brief lezen.

Al met al leveren de fiscale gevolgen van deelname aan de Rood voor Rood regeling een drempel op voor potentiële deelnemers. Er zijn zelfs potentiële deelnemers die er vanwege de fiscale gevolgen van deelname afzien. Dit is voor de Provincie natuurlijk geen gunstige ontwikkeling. Vandaar dat de gedeputeerde Piet Jansen op korte termijn een bespreking heeft met Joop Wijn – de staatssecretaris van Financiën – over deze materie. Onderwerp van deze bespreking is hoe de fiscale uitwerking van de Rood voor Rood regeling fiscaal vriendelijker geregeld kan worden. Wat de uitkomst wordt van deze bespreking is ongewis. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn volgt nader bericht.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost))

Meer informatie Brief aan provincie Overijssel over Rood voor Rood regeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.