Home

Achtergrond

Ook waardedruk op bedrijfstallen en bedrijfsgrond toegestaan

Het is toegestaan op grond van het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel bij de overgang van vastgoed naar privévermogen 35 procent van de waarde van de bedrijfsopstallen en bedrijfgrond af te trekken. Voorwaarde is wel dat er voortgezette zelfbewoning plaats vindt en dat de bedrijfsopstallen en bedrijfsgrond niet afzonderlijk verhuurbaar zijn. Dat heeft de rechtbank van Arnhem bepaald.

Een boer had na het staken van zijn bedrijf (rundveehouderij en akkerbouw) het vastgoed overgebracht naar zijn privé-vermogen. Ook het door hem bewoond pand. Een waardevermindering van 35 procent hierop was daarom toegestaan. Hij wilde echter ook de waardevermindering op de ondergrond van de bedrijfsgebouwen toepassen.

De inspecteur van de belastingdienst liet die tweede waardedruk niet toe. Volgens hem wordt het criterium niet apart verkoop– en verhuurbaar niet meer relevant geacht. De rechtbank oordeelt echter dat dit criterium nog wel degelijk relevant is. Ze acht hier het vertrouwens – en gelijkheidsbeginsel van toepassing.

De rechtbank past wel interne compensatie toe omdat de moeder van de boer een zelfstandig deel van de woning tijdens de staking bewoonde. Dit gedeelte komt dan ook niet voor aftrek in aanmerking. Dit blijkt ook uit het feit dat de woning van de agrariër in 2003 is verkocht aan zijn dochter.

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.