Home

Achtergrond

Onzekerheid over bestemmingswijziging kan waardedrukkende factor zijn

De omstandigheid dat een door een gemeente verleende vrijstelling van het geldende bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is omdat er nog een procedure tegen loopt, kan mogelijk een waardedrukkend effect hebben. Het moet dan wel gaan om een reële kans op ongedaanmaking van de vrijstelling. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Een Besloten Vennootschap heeft een perceel grond waarop een aantal opslaghallen is gebouwd. Het perceel ligt in een gebied dat volgens het bestemmingsplan een agrarische bestemming heeft. De gemeente heeft hier vooruitlopend op een bestemmingswijziging vrijstelling van gegeven.

Een omwonende maakte hier echter bezwaar tegen. Volgens de BV heeft de gemeente bij het vaststellen van de WOZ-waarde onvoldoende rekening gehouden met de mogelijk negatieve uitkomst van de procedure.

Het Gerechtshof van Arnhem oordeelde eerder al dat de onzekerheid onvoldoende onderbouwd kon worden om te concluderen tot een lagere waarde. De Hoge Raad volgt dit oordeel. De kans op ongedaanmaking van de vrijstelling was niet zo reëel dat er een waardedrukkend effect vanuit ging.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.