Home

Achtergrond

Onderzoek naar haalbaarheid Europese oogstschadeverzekering

LEI Wageningen UR gaat onderzoeken wat de mogelijkheden van een brede (Europese) oogstschadeverzekering zijn. Dat doen ze in opdracht van de Nederlands Akkerbouw Vakbond. Aanleiding is de steeds groter wordende kwetsbaarheid van bedrijven als gevolg van het EU-landbouwbeleid, de geringe financiële buffers van bedrijven en de terugtredende overheid.

De hervormingen van het Eu-landbouwbeleid leiden volgens de NAV tot een vergroting van de risico’s van akkerbouwers ten aanzien van de fysieke opbrengsten en de prijzen. Dit wordt versterkt omdat de overheid veel minder financieel bijspringt als vroeger. De verantwoordelijkheid is bij de sector gelegd om die risico’s zelf af te dekken, te proberen te voorkomen of de effecten ervan te beperken. Dit heeft de NAV er toe doen beslissen te laten onderzoeken onder welke voorwaarden een oogstschadeverzekering succesvol kan zijn en wat de financiële consequenties ervan zullen zijn.

Oogstschaderisico’s hebben een aantal kenmerken waardoor het moeilijker is verzekeringen door de markt te laten regelen. Hierbij moet worden gedacht aan het gelijktijdig optreden van schade bij een groot aantal verzekerden en een selectieve deelname aan de verzekering. Enkele voorbeelden van bestaande oogstschadeverzekeringen zijn de hagelverzekering en de vorstschadeverzekering voor aardappelen in de veenkoloniën. Lang niet alle boeren maken echter gebruik van deze regelingen. Volgens de NAV ten dele omdat akkerbouwers zich niet bewust zijn van de risico’s en ten dele wordt bewust gaan verzekering afgesloten omdat de premies te hoog zijn.

Meer informatie Website van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.