Home

Achtergrond

Nieuwe Zuivel CAO’s

Er zijn twee nieuwe zuivel-CAO’s. De vakbonden hebben het voorstel van de werkgevers van 10 april 2006 geaccepteerd. De looptijd van beide CAO’s is van 1 april 2006 tot 1 april 2008. In dit tijdbestek worden de lonen twee keer verhoogd. Met terugwerkende kracht per 1 april 2006 met 1,75 procent en 1 april 2007 met 2 procent.

De CAO’s voorzien verder in een éénmalige tegemoetkoming aan die medewerker die op die datum een dienstverband heeft met één van de zuivelondernemingen ter grootte van 200 euro bruto. Parttimers krijgen deze uitkering naar rato. De fiscale bijtelling is hier van toepassing. De 58 jaar regeling vervalt. Alleen medewerkers die op 31 maart al gebruik maken van de regeling kunnen dat blijven doen.

Eénmaal per jaar mag volgens de nieuwe arbeidsovereenkomst de individuele contributie voor lidmaatschap bij de werkgever worden ingediend ter fiscale verrekening met het bruto loon. Om de jeugdwerkloosheid te verminderen stellen de gezamenlijke ondernemingen tot slot 30 werkervaringsplaatsen beschikbaar.

Meer informatie Volledige CAO-tekst op site Nederlandse Zuivel Organisatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.