Home

Achtergrond

Navordering niet opgegeven stakingswinst terecht

Het is terecht een navordering te heffen over niet aangegeven stakingswinst. Het is dan alleen nog de vraag of het foutief invullen bewust of onbewust is gebeurd. Als bewezen kan worden dat het bewust is gedaan, dan is er sprake van grove schuld en kan een vergrijpboete worden geheven. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald.

Een boer staakte eind 1999 zijn agrarische bedrijf. Hij nam de stakingswinst echter niet op in de belastingaangifte en ook niet in de jaarrekening. Wel voegde hij bij de aangifte een brief waarin hij de staking meldde en ook de daarbij behorende stakingswinst.

De belastinginspecteur hield geen rekening met de brief bij het vaststellen van de aanslag over 1999. Hij vorderde die stakingswinst echter na bij controle van de aangifte over 2000. Ook verhoogde hij het bedrag met een vergrijpboete, omdat volgens hem de boer bewust een fout bedrag op het aangifteformulier had gezet.

De boer was het hier echter niet mee eens. Volgens hem was hier sprake van ambtelijk verzuim en dat zou een naheffing in de weg staan. De rechtbank spreekt dit echter tegen. De belastinginspecteur heeft de aangifte dan wel onjuist beoordeeld, hij heeft wel de zorg in acht genomen die redelijkerwijs van hem kon worden verwacht.

Als het verder voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is dat de aanslag naar een te laag bedrag is vastgesteld, dan is navordering mogelijk. Volgens de rechtbank had de boer zelf moeten zien dat de aanslag te laag was.

Een vergrijpboete hoeft de agrariër echter niet te betalen. Daarvoor moet er sprake zijn van grove schuld. Er is sprake van onachtzaamheid van de boer, maar hij heeft volgens de rechtbank niet willens en wetens te weinig belasting willen betalen.

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Den haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.