Home

Achtergrond

Geen korting inkomenssteun bij overtreding teeltvrije zone

Overtredingen van voorschriften voor teeltvrije zones leiden niet tot kortingen op inkomenstoeslagen. Dat heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de waterschappen geschreven.

Een teeltvrije zone is een zone waarin, uitgezonderd gras, niet hetzelfde gewas mag worden geteeld als op de rest van het perceel. Deze moet gemeten worden De teeltvrije zone vanaf de insteek van het oppervlakte-water, tot het midden van de buitenste gewasrij.

De Europese Commissie heeft laten weten dat deze zones niet vallen onder de cross compliance. Dat zijn een aantal randvoorwaarden waaraan de landbouwer moet voldoen vooraleer hij Europese inkomenssteun kan verkrijgen.

De Unie van Waterschappen heeft gemeld dat ze wel blijft controleren op overtredingen, maar dat die niet worden gemeld aan de AID. Overtredingen van artikel 16, dat overtredingen geeft voor bemestingvrije zones, moeten de waterschappen wel doorgeven. Die leiden dus wel tot kortingen van de toeslagen.

Meer informatie Cross compliance uitgelegd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.