Home

Achtergrond

Controles Vervoersbewijzen dierlijke mest hervat

Dienst Regelingen (DR) hervat 22 juni 2006 de controles op Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen (VDM). Deze waren sinds 3 mei tijdelijk stopgezet. De controles zullen in eerste instantie beperkt zijn om teveel afgekeurde VDM’s te voorkomen.

Vervoersbewijzen van dierlijke meststoffen die voor 22 juni zijn ingestuurd worden in de loop van enkele weken gecontroleerd. Vanaf 22 juni vindt er direct een controle plaats. Als er meerdere zijn ingestuurd behandelt DR de meest recente. Er zijn vervolgens twee reacties mogelijk. Of directe afkeuring, of opname in het register. Dat betekent overigens niet dat die foutloos is, na registratie vinden steekproefsgewijs nog meer controles plaats.

Boeren die tussen 18 april en 3 mei 2006 VDM’s met een afkeuring hebben ontvangen kunnen die opnieuw insturen. Er vindt dan een nieuwe, beperkte, controle plaats. Na insturing is er een maand de tijd om correcties door te voeren. Dienst Regelingen adviseert de boeren gebruik te maken van speciaal ontwikkelde softwareprogramma’s omdat die al kunnen attenderen op eventueel gemaakte fouten.

Meer informatie Website LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.