Home

Achtergrond

Besluit landbouw milieubeheer 1 oktober 2006 van kracht

Op verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bevestigt staatssecretaris Van Geel van Milieu nog eens schriftelijk dat het Besluit landbouw milieubeheer per 1 oktober 2006 van kracht wordt.

Het ontwerpbesluit zal in juni worden behandeld in de Ministerraad. Na publicatie van het ontwerpbesluit in het Staatsblad, zal het ontwerpbesluit na afloop van de zogenoemde nahangprocedure in werking treden, volgens planning op 1 oktober 2006, aldus Van Geel.

Doordat bestaande milieubesluiten worden opgenomen in het nieuwe Besluit landbouw milieubeheer, vervalt de milieuvergunningplicht voor 25.000 bedrijven. Dit geld voor melkveehouderijen tot 200 melkkoeien en kleinschalige intensieve veehouderijen.

Lees ook Milieuvergunning niet meer nodig voor 25.000 bedrijven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.