Home

Achtergrond

Aparte geurnormen gehandhaafd in nieuwe Stankwet

In concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden blijven aparte geurnormen gelden. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer. De Kamer wil juist dat er één landelijke norm in de nieuwe Stankwet komt.

In het wetsvoorstel staat dat de hoogst toegestane geurbelasting in concentratiegebieden hoger is dan niet-concentratiegebieden. Hierbij is niet de geurbelasting zelf bepalend, maar de geurhinder die de geurgevoelig objecten moeten accepteren. Uit onderzoek blijkt volgens Van Geel dat de geurbeleving niet voor iedereen hetzelfde is: een gemiddelde inwoner van het Veluwse buitengebied waardeert geur als minder hinderlijk dan een inwoner van het Friese buitengebied.

De nieuwe geurwet vervangt de Wet Stankemissie veehouderijen voor de reconstructiegebieden en drie verouderde stankhandreikingen. De nieuwe wet geldt straks voor heel Nederland. De nieuwe wet maakt verschil tussen maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom en concentratie en niet-concentratiegebieden. Nieuw is dat gemeenten de normen mogen variëren, zowel naar boven als beneden. De verwachting is dat de nieuwe wet eind dit jaar of begin volgend jaar in werking treedt.

De wet, die nog in de steigers staat, kent een totale geuremissie van een bedrijf die wordt bepaald op basis van het aantal dieren en de bijbehorende geuremissiefactor. Deze is afhankelijk van het toegepaste stalsysteem en wordt uitgedrukt in Odour Units (OU) per kuub. De OU komt dus in de plaats voor de MVE’s. In de concentratiegebieden binnen de bebouwde kom mag de stankbelasting maximaal 3,0 OU per kuub zijn. Buiten de bebouwde kom is dat 14 OU. In de niet-concentratiegebieden is dit respectievelijk 2,0 en 8,0 OU. De gemeente kan met een zogenoemd verspreidingsmodel de totale geurbelasting op een woning bepalen. Hierbij telt het emissiesysteem, maar bijvoorbeeld ook de plaats van de ventilatoren. In een concentratiegebied geldt buiten de bebouwde kom een maximale geurbelasting van 35 OU; in een niet-concentratiegebied is dat maximaal 20 OU. Bedrijven in de reconstructiegebieden hebben dus meer mogelijkheden dan daarbuiten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.