Home

Achtergrond

Werkgevers en werknemers verantwoordelijk voor eigen arbobeleid

Werkgevers en werknemers krijgen vanaf 2007 meer ruimte om samen te zorgen voor een veilige werkplek. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers jaarlijks 63 miljoen euro goedkoper uit.

Van Hoof wil, door niet meer tot in detail de eisen voor te schrijven, ervoor zorgen dat er meer draagvlak komt binnen de ondernemingen. De risico’s verschillen namelijk ook per bedrijf. Alleen voor ondernemingen waar extra grote risico’s gelden, zoals vuurwerkbedrijven en ondernemingen die werken met vluchtige organische stoffen, zullen extra regels van het kabinet gelden. Voor de rest zal het beleid van de Europese Unie worden gevolgd.

Wel komen er doelvoorschriften. Dit zijn omschrijvingen van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. De overheid schrijft bijvoorbeeld niet langer voor hoeveel toiletten er moeten zijn, maar eist wel dat de werkgever zorgt voor voldoende toiletten.

Hoe de werkgevers en werknemers hun doelen bereiken kunnen ze per sector regelen. Daarvoor moeten de vakbonden en werkgeversorganisaties arbocatalogi opstellen. Als die niet op tijd klaar zijn, dan kunnen bedrijven terugvallen op de overheidsregels van voorheen.

De controles van de Arbeidsinspectie op voldoende bescherming blijven bestaan. Bovendien zijn zwangere vrouwen en jeugdigen ook in de nieuwe wet extra beschermd. De grens van het aantal werknemers waarbij de werkgever zelf de preventiemedewerker mag zijn wordt verhoogd van 15 naar 25. Een preventiemedewerker controleert en bewaakt de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf en is aanspreekpunt voor de werknemers.

Meer informatie Het volledige wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.