Home

Achtergrond

Vragen en antwoorden paarden in het mestbeleid

Het LNV-loket heeft de belangrijkste vragen over paarden en het mestbeleid op hun site geplaatst. Het gaat hier over het bedrijfsmatig houden van paarden.

1. Ik houd mijn dieren bedrijfsmatig, maar heb een zeer klein bedrijf. Moet ik ook aan alle verplichtingen voldoen?
Voor kleine bedrijven geldt een uitzondering. De kleine bedrijven vallen wel onder het stelsel van de gebruiksnormen, maar zijn vrijgesteld van de registratieplicht, administratieplicht en de plicht om gegevens te verstrekken.
Voorwaarden voor de vrijstelling:
a. de aanvoer van dierlijke meststoffen en de productie van de dieren op het bedrijf is samen niet meer dan 350 kg stikstof per jaar.
b. de oppervlakte landbouwgrond die bij het bedrijf hoort is niet groter dan 3 hectare.

Let op: Bij afvoer van dierlijke mest moet wel een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen worden opgemaakt!

2. Wie is verantwoordelijk voor de mestadministratie en dergelijke: de eigenaar van het paard of de pensionstalhouder, als het paard op een manege is gestald?
Het maakt niet uit wie eigenaar is van het paard. Van belang is wie de houder is van het paard. De houder is verantwoordelijk voor het paard. De pensionstalhouder, de fokker of de hengstenhouder waar het paard staat is dus verantwoordelijk voor de mestadministratie.

3. Klopt het dat er een bijzondere bepaling geldt voor afvoer van paardenmest naar particulieren?
Naar particulieren mag mest forfaitair worden afgevoerd. Dit betekent dat de mest niet gewogen, bemonsterd en geanalyseerd hoeft te worden. Het gewicht mag worden geschat en u mag rekenen met de stikstof en fosfaatgehalten van paardenmest uit de brochure Mestbeleid 2006: tabellen.Per kalenderjaar mag u maximaal 250 kg fosfaat in dierlijke mest naar particulieren afvoeren, en maximaal 20 kg per particulier. U moet wel een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen opmaken.

Meer informatie Tabellen met normen Mestbeleid 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.