Home

Achtergrond

Voor waarde bewoond is voornemen tot duurzame zelfbewoning nodig

Als op de stakingsdatum geen sprake was van een voornemen tot duurzame zelfbewoning, dan kan een tot een bedrijfsvermogen behorende woning bij een latere verkoop niet de waarde bewoond krijgen. Dat heeft het Gerechtshof van Arnhem bepaald.

Na staking van zijn agrarisch bedrijf was de tot het bedrijfsvermogen behorende woning naar het privé-vermogen overgegaan. Vrij kort daarna verkocht de boer het pand. Hij wilde daarbij een beroep doen op de beleidsregel van de staatssecretaris van Financiën inzake de waarde bewoond.

De zestigjarige boer is van mening dat hij hier een beroep op kon doen omdat hij na de staking zelf het pand is gaan opknappen. Dat is één van de voorwaarden voor toepassing van het beleid van de staatssecretaris. De boer wilde het naar eigen zeggen met zijn echtgenote gaan bewonen. Hij heeft er materiaal voor aangeschaft en is gaan verven. Deze werkzaamheden zijn gestaakt door een herseninfarct van de boer. Dat is ook de reden dat de woning is verkocht.

De inspecteur van de belastingdienst betwist het feit dat bij staking het pand was bestemd voor duurzame zelfbewoning. Hij wordt daarin gesteund door het Gerechtshof. Als reden hiervoor wordt onder meer het feit gegeven dat de woning ruim een jaar na staking van de onderneming is verkocht.

Het eind 2000 bij de agrariër geconstateerde herseninfarct, biedt naar het oordeel van het Hof bovendien onvoldoende steun aan het standpunt dat het pand bestemd is gebleven voor duurzame zelfbewoning. Het opknappen alleen is verder geen ondubbelzinnige indicatie voor het gegeven dat het pand voor zelfbewoning is. Opknappen kan volgens het Hof ook dienen om een pand beter verkoopbaar te maken.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.