Home

Achtergrond

Voor IPPC- richtlijn telt elke diersoort apart

Het is niet toegestaan verschillende diersoorten in een inrichting bij elkaar op te tellen bij toetsing aan de IPPC - richtlijn. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor de drempelwaarden moet apart gekeken worden naar het aantal kippenplaatsen, vleesvarkenplaatsen of zeugenplaatsen.

Verschillende partijen waaronder de Stichting Gelderse Milieufederatie en de Provincie Brabant waren van mening dat de diersoorten procentueel bijelkaar opgeteld moesten worden. Ze vonden het namelijk vreemd dat bijvoorbeeld een vleesvarkenhouder met 2001 vleesvarkens wel onder de IPPC richtlijn valt en eentje met 1999 vleesvarkens en 749 fokzeugen niet.

De provincie Brabant heeft de doorwerking van de IPPC- richtlijn op veehouderijbedrijven ook laten onderzoeken. Het eindresultaat was het rapport ‘Brussel in de stal’, hierin wordt een berekening voorgesteld met percentages als gemeenschappelijke deler.

De Raad van State oordeelde echter dat voor de beoordeling of de IPPC- drempelwaarden worden overschreden toch echt apart moet worden gekeken naar het aantal kippenplaatsen, vleesvarkenplaatsen en zeugplaatsen.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.