Home

Achtergrond

Versnelde opening voor vijf sectoren

De arbeidsmarkttoets voor werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten vervalt vanaf 2 juni voor vijf sectoren waaronder de land- en tuinbouw. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een publicatie in de Staatscourant bekend gemaakt.

Het duurt vanaf dan geen tien weken meer om een tewerkstellingsvergunning te krijgen, maar twee weken. De acht weken worden bespaard doordat werkgevers niet meer eerst hoeven te werven onder werknemers uit Nederland of de oude EU-lidstaten. Ook vervalt de meldingsplicht voor vacatures bij het CWI. Wel blijft de eis voor huisvesting bestaan.

Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar werknemers uit de nieuwe EU-landen op dezelfde manier worden behandeld als werknemers uit Nederland en de oude EU-lidstaten. Ze hebben dan dus helemaal geen tewerkstellingsvergunning meer nodig.

Het besluit om eerst alleen bij vijf sectoren de regels te versoepelen is genomen na overleg met de sociale partners. Hierbij is gekeken naar werkgelegenheid in de sector, de instroom van Nederlandse werknemers in de WW en het aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen.

In de sectoren waar de arbeidsmarkttoets vervalt is veelal een tekort aan Nederlandse werknemers. Het gaat naast de land- en tuinbouw om de binnenscheepvaart, visfileerbedrijven, wetenschappelijk onderzoek en de kleinmetaal.

Lees ook Stapsgewijs naar vrij verkeer van werknemers
Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.