Home

Achtergrond

Vereenvoudiging Artikel-19-procedure in Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft de spelregels rondom artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aangepast. Gemeentes kunnen daardoor in meer gevallen vrijstelling geven voor bouwprojecten die afwijken van het bestemmingsplan. Dit levert een tijdswinst op van circa 12 weken per aanvraag.

Tot nu toe was voor een zogenoemde artikel-19-procedure altijd een verklaring van geen bezwaar nodig van Gedeputeerde Staten van de provincie. In de nieuwe situatie kunnen gemeentes, onder voorwaarden, vrijstelling verlenen in het stedelijk gebied en het buitengebied voor bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het nieuwe beleid past volgens de provincie in het streven naar minder provinciaal toezicht op de gemeentes. Het levert extra tijdswinst op en het aantal vrijstellingsprocedures neemt af. Dit past bij de veranderende verhouding tussen provincie en gemeenten in de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (NWRO), die vermoedelijk op 1 januari 2008 in werking treedt.

Op grond van de nieuwe wet krijgt de provincie nieuwe instrumenten om zelf beleid uit te voeren en haar beleid door te laten werken op gemeentelijk niveau. De provincie moet daarvoor een provinciale structuurvisie maken. Het Streekplan en de uitwerkingsplannen komen dan formeel te vervallen. De provincie moet dan meer dan voorheen aangeven wat ze zelf belangrijk vindt in haar ruimtelijke beleid. Er komen diverse wettelijke instrumenten om dit te ondersteunen. De provincie kan straks bijvoorbeeld zelf een bestemmingsplan maken of een actiever grondbeleid voeren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.