Home

Achtergrond

Veehouderijen blijven melkquotum kopen

De helft van de melkveebedrijven met een quotum tussen de 400 duizend en 800 duizend kg gaat dit jaar of volgend jaar melkquotum aankopen. Dat blijkt uit een steekproef van de GIBO Groep onder 53 melkveebedrijven in Noord en Oost Nederland.

Van de ondervraagden heeft ongeveer een derde plannen om te investeren in nieuwbouw (28 procent), uitbreiding van de huidige gebouwen (40 procent) of renovatie (32 procent) van de stallen. Bij het investeren in grond zijn het vooral de intensieve bedrijven (meer dan 14.500 kilgram melk per hectare) die er grond bij willen hebben. Dat komt volgens de GIBO vrijwel zeker door de nieuwe mestwetgeving.

De verwachting onder banken, adviseurs en financiers was dat de belangstelling om in quota te investeren zou afnemen gezien de discussie over de quoteringsregeling. Deze vervalt waarschijnlijk in 2015. Een melkveehouder die nu nog quotum koopt heeft dus nog 9 jaar om dat terug te verdienen. Bij een dalende melkprijs is dat extra moeilijk. Veel melkveehouders geloven er echter dus nog in door schaalvergroting de kostprijs te drukken.

De agrariërs die aan het onderzoek meededen willen hun quotum gemiddeld met 46.000 kilogram uitbreidden. De maximale prijs die ze ervoor willen betalen is gemiddeld 45 euro per kilogram vet. Dat ligt een paar euro onder de prijs die in de eerste vier maanden van 2006 gold. Maar toch zal het merendeel ook overgaan tot koop mocht de prijs hoog blijven.

Omdat het de verwachting is dat de quotumprijs vanaf 1 januari 2007 zal gaan dalen wachten één op de vijf deelnemers aan de enquête tot na die datum. Vier van de tien deelnemers wacht juist niet omdat ze aanspraak willen maken op de melkpremie en de bedrijfstoeslagen op basis van het quotum.

Het gaat hier overigens in de meeste gevallen om het aankopen van melkquotum met grond. Volgens het Produktschap zuivel vonden er de afgelopen maand 8 transacties zonder grond plaats. Dat is vanaf 1 april 2006 mogelijk.

Meer informatie Overzicht aanvragen transacties op site Produktschap Zuivel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.