Home

Achtergrond

Subsidiebedrag bedrijfsadvies energiebesparing nog niet op

Glastuinders kunnen nog tot 8 juni in aanmerking komen voor subsidie voor bedrijfsvoorlichting, een haalbaarheidsstudie of energiebesparingsplannen. De subsidie is voor de helft van de kosten die ze maken tot maximaal 2000 euro. Hiervoor had het ministerie van Landbouw een miljoen euro beschikbaar gesteld, maar dat is nog niet op.

De aanvragende glastuinders moeten co2 emissie reducerende maatregelen, energiebesparende maatregelen of duurzame energie op hun bedrijf toepassen. In het rapport dat ze voor de aanvraag moeten laten opstellen moeten verschillende punten staan. Te weten de actuele situatie op het gebied van energie en/of co2, de verbeteringsmaatregelen, de kosten van deze maatregelen en de terugverdientijd, een conclusie en concrete aanbevelingen van investeringen over energiemanagement in de periode 2006-2007.

Een aanvullende eis is dat de uitvoerder over voldoende ervaring op bovengenoemd terrein dient te beschikken. In het kader van het Openstellingsbesluit ondernemersgerichte subsidies 2006 stelde minister Veerman begin dit jaar al 1 miljoen euro beschikbaar via de Kaderregeling kennis en advies voor energiebesparing in de glastuinbouw. Er kan dus nog steeds subsidie worden aangevraagd bij Dienst Regelingen, de uitvoerende organisatie van het ministerie van landbouw.

Lees ook Drie Kennis en adviesregelingen opengesteld
Meer informatie Bekendmaking op site LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.