Home

Achtergrond

Kortstondige seizoensarbeid premievrij

De Sociaal Economische Raad adviseert arbeidsrelaties korter dan 30 dagen volledig vrij te stellen van premies voor werknemersverzekeringen voor WW, WIA en ZW. Dit omdat de incidentele werknemers veelal toch geen aanspraak maken op een uitkering.

Het gaat in dit adviesvoorstel over (werkgevers van) werknemers met een incidentele arbeidsrelatie als: vakantiewerkers, scholieren en studenten die gedurende korte tijd arbeid verrichten, seizoenarbeiders en personen die naast een verzekerd hoofddienstverband incidenteel nevenwerkzaamheden verrichten.

Het komt er op neer dat als het aan de SER ligt alleen arbeidsrelaties langer dan 30 dagen verzekeringsplichtig zijn. Het moet verder mogelijk zijn om binnen een tijdsbestek van 12 maanden werkzaam te zijn in maximaal drie onverzekerde dienstverbanden bij verschillende werkgevers.

Het ontwerp-advies is een reactie op een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het is aan de werknemers en werkgeversorganisaties voorgelegd en staat op de agenda van de eerstvolgende SER vergadering van 19 mei. Daarna gaat het naar het ministerie van SZW.

Meer informatie Vervolgadvies personenkring werknemersverzekeringen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.