Home

Achtergrond

Eigen systeem handel CO2-emissierechten voor glastuinbouw

De glastuinbouw in Nederland krijgt een eigen systeem voor de handel in CO2-emissierechten. Hierdoor komt systeem komt tegemoet aan de wens van glastuinders om het CO2-beleid voor de sector flexibel in te vullen.

Vanaf 2008 moeten een kleine honderd grote glastuinbouwbedrijven meedoen aan het Europese systeem voor emissiehandel. Voor de bedrijven die hiervoor niet in aanmerking komen gelden de energienormen uit het Besluit glastuinbouw. Uit een vorig jaar gehouden raadpleging, bleek dat ook tuinders die hier niet voor in aanmerking komen een eigen handelssysteem zouden willen. LTO Nederland, Glaskracht Nederland en Productschap Tuinbouw hebben hier nu samen met de ministeries van LNV en VROM overeenstemming over bereikt.

Met het akkoord voor een eigen handelssysteem krijgen de glastuinders die niet aan het EU-systeem mee moeten doen de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze het best binnen het eigen bedrijf de uitstoot van CO2 kunnen beperken. Ook krijgen ze met het nieuwe systeem veel meer ruimte in de bedrijfsvoering vergeleken met de energienormen van het Besluit glastuinbouw. Met de introductie van het handelssysteem voor CO2 vervalt het onderdeel energie uit het Besluit Glastuinbouw.

Begin dit jaar zag het nog naar uit dat er met de overheid geen overeenstemming kon worden bereikt over de wens voor flexibiliteit van de glastuinbouw. In plaats daarvan gaf de overheid de voorkeur aan een zogeheten Activiteiten AMvB. Dit zou tuinders verplichten te investeren in energiebesparende maatregelen. Die verplichting komt er nu niet.

De komende maanden zullen bedrijfsleven en overheid samen het handelssysteem verder uitwerken.

Lees ook Meer glastuinders dan verwacht moeten deelnemen aan CO2-emissiehandel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.