Home

Achtergrond

Durfkapitaal is van groot agrarisch belang

In de agrarische sector is tante Agaath geen onbekende. Wie in aanmerking wil komen voor deze fiscale faciliteit moet wel aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Reparatie van hierbij gemaakte fouten is mogelijk. Maar dan moet dat wel goed gebeuren, zo leert een vonnis van de rechtsbank van Arnhem.

Enkele jaren geleden werd in de inkomstenbelasting de Tante Agaathregeling ingevoerd. Deze regeling bood voordelen aan startende ondernemers en aan personen die aan starters geld wilden uitlenen. Vooral in de agrarische sector heeft deze regeling (die inmiddels is omgedoopt tot de durfkapitaalregeling) een grote vlucht genomen. Bijna iedere bedrijfsovername wordt gedeeltelijk gefinancierd met een durfkapitaallening, die door de ouder(s) aan de overnemer(s) wordt verstrekt. Soms verstrekken zelfs broers, zuster, ooms en tantes aan de overnemer zo’n lening, allemaal om de overname maar rond te krijgen. De faciliteit bestaat per persoon uit een extra vrijstelling van € 52.579 in box 3. Voor (echt)paren geldt het dubbele bedrag. Verder is het verlies dat op een durfkapitaallening wordt geleden (omdat de starter kopje onder gaat) aftrekbaar. De wetgever heeft toepassing van de durfkapitaalregeling aan een groot aantal voorwaarden verbonden. Die voorwaarden zijn opgenomen in de inkomstenbelasting en in de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting.

Repareren
Als zoveel voorwaarden nagekomen moeten worden dan wil er nog wel eens wat fout gaan. Zo moet een durfkapitaallening worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Een formaliteit van niks, kost maar liefst € 3,00 (moet per acceptgiro, contant betalen is niet mogelijk), maar het wordt heel vaak vergeten. Het is daarom plezierig dat de Staatssecretaris van Financiën een besluit (Besluit van 13 maart 2001, nr. CPP2000/2306M) heeft gepubliceerd, waarin is bepaald dat fouten die bij het verstrekken van durfkapitaal zijn gemaakt hersteld kunnen worden. Maar dat moet dan wel goed gebeuren. Anders staat de boer alsnog met lege handen, zoals in onderstaande uitspraak.

Beslissing Rechtbank Arnhem
Bij vonnis van 24 maart 2006 besliste de Rechtbank Arnhem dat een lening met gebreken alsnog kan worden omgezet in een wel kwalificerende durfkapitaallening. Zo kan het gebrek van niet-registreren hersteld worden. Dan moet niet vergeten worden dat in het jaar van registratie van de lening nog steeds aan de andere voorwaarden van durfkapitaal moet zijn voldaan. Zo ging het in dit geval mis omdat in het jaar dat de lening alsnog werd geregistreerd (2003) er voor de starter geen beschikking was afgegeven dat in dat jaar (2003) sprake was van een startende ondernemer. Die beschikking was wel afgegeven voor het jaar 2002, maar toen was de lening nog niet geregistreerd. Gevolg van dit alles was dat het verlies dat geleden werd toen de starter in de schuldsanering terecht kwam voor de schuldeiser niet aftrekbaar was.

Conclusie
Wie de vruchten wil plukken van de durfkapitaalfaciliteit moet zorgvuldig te werk gaan. Reparatie is mogelijk, maar op het moment van die reparatie moet alsnog worden onderzocht of aan alle formele voorwaarden is voldaan. Dat dat het verleden gebeurde is niet genoeg.

S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Meer informatie Volledige uitspraak van de rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.