Home

Achtergrond

20 procent bollentelers moet milieuregistratie nog opsturen

Een vijfde van de bloembollentelers moet de jaaropgave 2005 van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nog opsturen. Dat moeten ze uiterlijk voor 26 mei doen anders volgt er een boete.

De kleine vierhonderd telers die de milieuregistratie nog niet hebben opgestuurd krijgen de tweede week van mei een laatste oproep. Bedrijven die het dan nog niet doen kunnen een controleur van het Productschap Tuinbouw op de stoep verwachten.

Het productschap zal verder de bloembollenbedrijven steekproefsgewijs gaan controleren. Bekeken wordt of de jaaropgave over 2005 correct is ingevuld en of de actuele registratie van het verbruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is bijgehouden.

Aan de hand van de ontvangen gegevens wil het productschap verder in kaart brengen of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen in de sector is verminderd.

Lees ook Bijna de helft van de bloembollentelers moet milieuregistratie nog opsturen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.