Home

Achtergrond

Verhandeling quotum zonder grond nu mogelijk

Melkquotum kan vanaf vandaag zonder grond worden verhandeld. Daarnaast wordt het quotum vanuit Brussel met 0,5 % verhoogd en krijgt elke quotumhouder nog eens 0,06 % toegedeeld uit de Nationale Reserve.

Melkquotum kan vanaf 1 april zonder grond worden verhandeld. De EU geeft Nederland hiervoor toestemming, meldt minister Cees Veerman. Zoals reeds verwacht zijn aan loskoppeling van grond en quotum de volgende eisen gesteld: het moet leiden tot extensivering of structuurverbetering. Concreet wil dat zeggen dat per jaar mag niet meer dan 10 procent van het aanwezig quotum worden gekocht. Tenzij door de aankoop de grens van 20.000 kilo niet wordt overschreden. Het kopende bedrijf mag 3 jaar lang geen quotum verkopen, behoudens enkele uitzonderingen.

Ook de grens van 75.000 kilo bij huur van quotum is geschrapt. Doordat nu slechts 30% van het quotum mag worden verhuurd, is een maximum voor het te huren melkquotum overbodig.

Daarnaast maakte Veerman bekend dat het quota van actieve veehouders wordt met 0,56 procent verhoogd. Vanuit Brussel wordt het quotum de komende drie jaren met een half procent verhoogd. De overige 0,06 % komt uit de Nationale Reserve.

Meer informatie Brief van minister Veerman aan de Tweede Kamer
Lees ook Grondloze quotumtransacties vanaf april mogelijk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.