Home

Achtergrond

Subsidie voor transportbesparing

Ondernemers kunnen bij Senternovem voor de laatste maal subsidie aanvragen voor bedrijfsvernieuwingen waarvoor ze minder hoeven te vervoeren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt hier met het programma Transportbesparing 1 miljoen euro voor beschikbaar.

Voor het verspreiden van kennis over zulke vindingen is 400.000 euro gereserveerd. Het programma onderscheidt twee soorten maatregelen. Bedrijfsvernieuwingen die het volume en/of gewicht verminderen en vernieuwingen die de afstand van de te vervoeren goederen beperken door aanpassingen in de productie.

Alleen nieuwe ideeën of technologieën komen binnen het programma Transportbesparing in aanmerking voor subsidie. De financiële ondersteuning is voor drie typen projecten. Haalbaarheidsonderzoeken, kennisoverdracht en demonstratieprojecten. De eerste twee geven financiële ondersteuning tot 75 procent van de subsidiale kosten, de derde tot 25 procent van de subsidiale kosten.

Subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen tot 30 juni 2006 worden ingediend, aanvragen voor kennisoverdracht tot en met 3 oktober 2006. Een onafhankelijke adviescommissie toetst en rangschikt de aanvragen op effect, innovatie, slaagkans en toepasbaarheid. Subsidie wordt vervolgens op basis van die rangorde toegekend, tot het totale budget is vergeven.

Naast de regeling van SenterNovem kunnen ondernemingen uit de sector agrofood die mogelijkheden voor transportbesparing door samenwerking in hun bedrijfsketen willen onderzoeken of testen, ondersteuning aanvragen in het kader van het programma Duurzame Agro Food Ketens. Uitvoering van dit programma is in handen van de stichting Agro Keten Kennis (AKK).

Meer informatie De complete regeling op site Senternovem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.