Home

Achtergrond

Productschap Tuinbouw overweegt lagere heffing grote bedrijven

Het Productschap Tuinbouw (PT) overweegt een degressief tarief in te voeren voor de zogenoemde 'bijzondere' heffing in de glasgroenteteelt, waardoor met name de grote glasgroentebedrijven minder heffing gaan betalen aan het PT.

In de laatste Sectorcommissie groenten en fruit van het productschap kwam de mogelijke invoering van een degressief tarief ter sprake. Als dit doorgaat, is het nog niet duidelijk of er tevens een maximum aan deze heffing gekoppeld wordt.

Tijdens de commissievergadering werd tevens voorgesteld om de huidige omzetheffing van de 'bijzondere' teeltheffing om te zetten in een areaalheffing. Hoewel verschillende partijen dit voorstel steunden, is besloten dat het PT eerst nog nadere uitwerkingen maakt voor de efficiëntie, betrouwbaarheid en controle van een areaalheffing. In de vergadering van juni zal dan waarschijnlijk een definitief besluit genomen worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.