Home

Achtergrond

Minas uitspraak zonder gevolgen voor nieuwe mestwet

De recente uitspraak van het Gerechtshof van Den Bosch heeft geen gevolgen voor het nieuwe mestbeleid, ook niet als het gaat om de hoeveelheidsbepaling. Dat schrijft minister Veerman van Landbouw aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Wien van den Brink van de LPF.

De rechter in Den Bosch oordeelde dat de oude wettelijke regels voor bemonstering niet terecht zouden zijn. Hij haalde daarmee een streep door de Minasheffingen voor een grote groep varkenshouders. Het Ministerie van Landbouw is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, mede omdat het Gerechtshof in Arnhem in een vergelijkbare zaak anders oordeelde. Zich erbij neerleggen zou bovendien betekenen dat veel heffingen moeten worden terugbetaald.

Volgens Veerman wijkt de huidige wet, en ook de voorschriften voor bemonstering van mest, op essentiële onderdelen af van hetgeen gold in 1998 en 1999, de periode waarop de uitspraak van het Hof Den Bosch betrekking heeft. Het handmatige bemonsterapparaat is bijvoorbeeld inmiddels vervangen door een automatische versie.

De minister benadrukt dat er bij de totstandkoming van de huidige wet bewust is gekozen voor een verfijnd systeem met werkelijke gehalten en geen forfaitair systeem. Verder is bij de invoering van het gebruiksnormenstelsel het sanctioneringsysteem van regulerende heffingen vervangen door bestuurlijke boeten en het strafrecht.

Het is nog wel zo dat ook de nieuwe monsterregels rekening houden met nog onbekende afwijkingen in het bemonsteringsresultaat en foutmarges tot 15 procent. Maar volgens Veerman zijn dat toevallige fouten die voor een bedrijf de ene keer gunstig en de andere keer ongunstig kunnen uitvallen. Deze fouten middelen zich na verloop van tijd vanzelf. Het wettelijke stelsel bevat ook mechanismen die er voor zorgen dat de afwijkingen in de bemonsteringsresultaten voor betrokkenen niet onevenredig zijn.

Tot slot wijst de minister in zijn brief op een onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat heeft uitgewezen dat in de praktijk niet volgens het voorgeschreven protocol wordt bemonsterd. Hierdoor neemt de onnauwkeurigheid toe. Het is in de ogen van Veerman de verantwoordelijkheid van de intermediair de afstelling van de apparatuur regelmatig te controleren. Het onderzoek krijgt nog een gevolg. De invloed van overige factoren op bemonsternauwkeurigheid van drijfmest wordt bekeken.

Lees ook LNV in cassatie tegen Minasheffingen
Lees ook Gerechtshof vernietigt Minasheffingen
Meer informatie Vragen Van den Brink (LPF) over Minasheffingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.