Home

Achtergrond 218 x bekeken

Landbouwvrijstelling mogelijk voor nooit in gebruik genomen doorverkochte grond

Er is landbouwvrijstelling mogelijk voor tuinbouwgrond die is gekocht voor bedrijfsuitbreiding maar door financiële problemen nooit in gebruik is genomen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Hiermee werd een eerdere uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag verworpen.

Een echtpaar kocht ten behoeve van hun maatschap in 1999 een perceel grond. Ze waren van plan er nieuwe glasopstanden te plaatsen, maar kregen de financiering niet rond. Een jaar later verkochten ze de grond weer met een paar ton winst. Met de grond is behalve omspitten en onkruidvrij houden niks gedaan.

Over de winst is voor het jaar 2000 een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd. Hiertegen gingen de tuinders in beroep omdat volgens hen de landbouwvrijstelling van toepassing is. Het Gerechtshof verklaarde het beroep ongegrond.

Als reden hiervoor werd gegeven dat het perceel, toen het in bezit was van het echtpaar, niet is bewerkt met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten. Daarom heeft de tuinder zich, ten tijde van de verkoop van het perceel, volgens het hof niet beziggehouden met de feitelijke uitoefening van het landbouwbedrijf.

Onder de landbouwvrijstelling vallen volgens de wet slechts voordelen uit landbouwbedrijf ter zake van waardeveranderingen van gronden. Een landbouwbedrijf is een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten van akkerbouw, weidebouw, tuinbouw of veehouderij. Deze toepassing miste het Gerechtshof hier voor het toepassen van de landbouwvrijstelling op de vervreemdingswinst.

De Hoge Raad was het hier niet mee eens. Volgens de instantie is het voldoende dat de grond dienstbaar was aan het bedrijf. Daar kan ook zonder feitelijke teelt sprake van zijn. Er is voldoende bewezen dat het echtpaar vanaf de aankoop bezig is geweest de grond bedrijfsklaar te maken. Dat behoort ook tot de taken van een landbouwbedrijf. Hiermee verklaarde de Hoge Raad het beroep van het echtpaar gegrond en de rechtsopvatting van het Hof onjuist.

Meer informatie Volledig uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.