Home

Achtergrond

Laagopgeleide werknemers kunnen 1000 euro voor studie krijgen

Er is 1000 euro beschikbaar voor scholing van maximaal 400 laag opgeleidde werknemers in de glastuinbouw, dierenhouderij en rundveeverbetering. Ze kunnen zich aanmelden voor de Individuele Leerrekening (ILR).

Voorwaarde is dat de werknemer alleen een MAVO, LtuS, LAS, VMBO, MBO-1 of een afgebroken MBO-2 opleiding heeft genoten. De ILR is een rekening op naam van de werknemer waarop de 1000 euro staat.

Het geld komt van het Ministerie van Onderwijs en het Colland fonds. De werknemer kan het besteden aan scholing die met het werk te maken heeft. Cursussen, seminrars, trainingen of een hele beroepsopleiding. De Leerrekening blijft twee jaar beschikbaar.

Alle deelnemers krijgen in elk geval 50 euro voor hun deelname. De helft van de deelnemers krijgt de individuele leerrekening. Ze krijgen ook begeleiding bij het kiezen van scholing. De rest krijgt alleen de 50 euro. Om te bepalen wie in welke groep terecht komt vindt er loting plaats.

Iedereen doet daarnaast automatisch mee aan een onderzoek. Bekeken wordt of deelnemers met een individuele leerrekening meer scholing volgen dan degene zonder leerrekening. Verspreid over een paar jaar moeten de deelnemers daarvoor enkele keren een enquête invullen. Daar krijgen ze 25 euro per keer voor.

Lees ook reglement ILR Agrarische sector

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.